CÔNG TY TNHH CHACHACHA MEDIA info@chachachamedia.vn

Cách tối ưu hóa và tránh gian lận trong Google Display Network

Đa phần các chiến dịch chuyển đổi trong chiến dịch Google Display Network (Mạng hiển thị của Google (GDN)) đều là những số liệu ảo. Khi nghiên cứu nhiều về Google Display Network, chúng ta đều nhận thấy rằng một phần lớn ngân sách đã được chi cho các vị trí không minh bạch (ẩn danh) hoặc chất lượng thấp, mà đó là kết quả của gian lận nhấp chuột, dựa trên giá mỗi nhấp chuột (CPC) mô hình định giá được sử dụng cho các chiến dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là chiến dịch này chỉ sử dụng các chiến thuật nhắm mục tiêu theo đối tượng, có nghĩa là nó nhắm mục tiêu đến một nhóm người cụ thể – trong trường hợp này là những người có sở thích với danh mục sản phẩm của nhà quảng cáo – bất kể họ đã tình cờ truy cập vào trang web nào, như miễn là nó đang chạy AdSense và một phần của Google Display Network. Những phát hiện sau đây, theo thứ tự mức độ nghiêm trọng, làm sáng tỏ các vấn đề được nêu trên.

Các nguồn chuyển đổi đáng ngờ trong Google Display Network

Sau khi xem xét các báo cáo vị trí, một số lượng lớn các vị trí thúc đẩy chuyển đổi có dấu hiệu của lưu lượng truy cập được khuyến khích và gian lận. Tốt nhất, các trang web này nên được xác định trong báo cáo chuyển đổi. Để các chuyển đổi riêng lẻ có thể được liên kết với các trang web cụ thể và các trang web chất lượng thấp bị loại bỏ trong quá trình tối ưu hóa.

Các vị trí đáng ngờ nhất là những vị trí đã tạo ra một hoặc hai nhấp chuột từ một hoặc hai hiển thị và dẫn đến một chuyển đổi. Các vị trí này có tỷ lệ nhấp (CTR) từ 50% đến 100% và tỷ lệ chuyển đổi 50% đến 100%. Đối ai có kinh nghiệm truyền thông, tỷ lệ xảy ra điều này gần như bằng không, đó là điều khiến các trang web này trở nên đáng ngờ. Danh sách tên miền sau đây là một mẫu các vị trí đã tạo ra chuyển đổi từ một hoặc hai nhấp chuột và từ một đến ba lần hiển thị:

 • rolexphoto.info

 • brownreclusespider.org

 • Collectblepassions.xyz

 • Civilwarphotos.net

 • myfitness-health.online

 • callerdetails.org

 • gymalcoholic332.tk

 • guestatisfactionsurveys.com

 • phonenumbercustomerservice.us

 • virtualprivateervershd.com

Tất cả các vị trí khó hiểu này đều có chất lượng thấp và rất đáng ngờ, và nhiều vị trí là trang MFA (Made For AdSense). Điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn gian lận bắt nguồn từ các trang web ít người biết đến như những trang này, trong khi phần lớn khách truy cập thực, hợp pháp tìm đến các nhà xuất bản nổi tiếng và dễ nhận biết.

Cũng cần lưu ý rằng tiêu chuẩn để có được tài khoản Google AdSense không cao lắm, điều này đương nhiên thu hút một lượng lớn các nhà xuất bản lâu năm và có khả năng làm cho Mạng hiển thị của Google có chất lượng thấp.

Tỷ lệ nhấp cao bất thường

Nhiều trang web được tìm thấy trong báo cáo vị trí của các chiến dịch quảng cáo có CTR (tỷ lệ nhấp) nằm ngoài phạm vi bình thường, đây là một dấu hiệu cho thấy có sự  gian lận trong nhấp chuột. 

CTR - Tỷ lệ nhấp chuột Google Display Network   (dichvuseo.info)

CTR – Tỷ lệ nhấp chuột Google Display Network   (dichvuseo.info)

CTR (tỷ lệ nhấp chuột) thông thường cho quảng cáo hiển thị hình ảnh kỹ thuật số nằm trong khoảng từ 0,1% đến 0,3% và đó được cho là quảng cáo tốt. Nhưng thực tế thường thấp hơn nhiều. Những hoạt động bất thường là kết quả của việc sử dụng mô hình đặt giá giá mỗi nhấp chuột (CPC), khuyến khích gian lận nhấp chuột – trong khi giá CPM (giá mỗi nghìn lần hiển thị) thì không.

Dựa trên phân tích CTR này, hàng chục nghìn đô la và nhấp chuột đã bị hút sạch bởi các trang web phân phối CTR trên 10%. Nói cách khác, một phần đáng kể ngân sách quảng cáo đã được hấp thụ bởi hàng nghìn trang web nhưng về cơ bản chỉ nhận được một hoặc hai nhấp chuột. Cũng cần lưu ý rằng các trang web chịu trách nhiệm cho tất cả các nhấp chuột đáng ngờ này chỉ đóng góp vào 0,47 phần trăm tổng số lần hiển thị. Nói cách khác, ít hơn một nửa phần trăm số lượt xem quảng cáo tổng thể đã tiêu tốn hơn 25 phần trăm ngân sách. Ngược lại, 90% tất cả các lần hiển thị được mua có nguồn gốc từ các trang web không có hoạt động đáng ngờ nào và chúng chỉ tiêu tốn 40 phần trăm ngân sách. Vì vậy, ít hơn một nửa ngân sách đã tạo ra phần lớn tất cả các lượt xem quảng cáo.

Số lượng nhấp chuột ẩn danh

Các miền ẩn danh đã tạo ra một lượng nhấp chuột rất cao trong các chiến dịch Google Display Network, đặc biệt là so với các trang web khác. (Lưu ý: khoảng không quảng cáo ẩn danh là độc quyền từ AdX và không phải từ AdSense, theo người phát ngôn của Google.) Do đó, một lần nữa, do mô hình đặt giá CPC (đặt giá nhấp chuột), các vị trí ẩn danh này thu được số tiền rất cao nhất so với các vị trí khác, mà rõ ràng điều này là không tối ưu. 

Hạn chế kích chuột ẩn danh Google Display Network (hoangweb.com)

Hạn chế kích chuột ẩn danh Google Display Network (hoangweb.com)

Ví dụ: cho đến nay, vị trí thu được nhiều nhấp chuột nhất là “hidden.google”, chiếm: 

 • 4.028 nhấp chuột

 • 5,167,913 lần hiển thị

 • £ 2.044,23 ($ 2691,68) chi tiêu cho quảng cáo

Cần lưu ý rằng quảng cáo chạy trên các miền ẩn danh này không phải là bằng chứng về bất kỳ hành vi sai trái hoặc gian lận nào. Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch là điều đáng lo ngại vì không thể biết những quảng cáo này đã chạy ở đâu, có nghĩa là không có khả năng kiểm tra các miền mà chúng đã chạy. Nói cách khác, với những vị trí ẩn danh này, không có cách nào, khi nhìn lại, để tìm ra liệu các nhấp chuột này đến từ các trang web có hoạt động đáng ngờ hoặc các vấn đề an toàn thương hiệu.

Quảng cáo thiếu thông số theo dõi UTM

UTM  là Urchin Tracking Module – tham số được sử dụng để thu thập dữ liệu chiến dịch bằng URL tùy chỉnh. 

UTM - Công cụ giúp theo dõi URL hiệu quả  trong (blog.printub.com)

UTM – Công cụ giúp theo dõi URL hiệu quả  trong (blog.printub.com)

Trong khi xem xét các URL đích cho các quảng cáo được sử dụng trên các chiến dịch  Google Display Network, ta nhận thấy rằng nhiều quảng cáo không sử dụng theo dõi UTM trong các URL. Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ để có được số liệu phân tích phong phú hơn, điều này sẽ cho phép tối ưu hóa tốt hơn và phát hiện gian lận , đặc biệt là vì nó liên quan đến chuyển đổi không có thật.

Trong các chiến dịch này, nếu các thông số theo dõi UTM được sử dụng trên toàn bộ bảng và chuyển tên miền vị trí đến URL đích, thì có thể thấy các trang web sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi chuyển đổi không có thật.

Nên làm gì để tránh gian lận trong google GDN

Nếu bạn sử dụng  Google Display Network qua Google AdWords  nhận thấy các vấn đề tương tự trong chiến dịch của mình, bạn nên thực hiện các hành động sau, theo mức độ ưu tiên sau:

Định cấu hình các chiến dịch của bạn để sử dụng đặt giá CPM (giá mỗi nghìn lần hiển thị)  thay vì CPC (đặt giá nhấp chuột)

Rất hấp dẫn khi sử dụng đặt giá CPC. Nhưng bạn chỉ trả tiền khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn, vì vậy sẽ ít rủi ro hơn, phải không?  Tuy nhiên, bằng cách sử dụng định giá CPC, bạn dễ bị lừa đảo tài chính hơn nhiều.

CPM (giá mỗi nghìn lần hiển thị) và CPC (đặt giá nhấp chuột) (wikihoidap.org)

CPM (giá mỗi nghìn lần hiển thị) và CPC (đặt giá nhấp chuột) (wikihoidap.org)

Hoạt động gian lận nhấp chuột có thể vẫn tiếp tục với việc đặt giá CPM, nhưng ít nhất bạn sẽ không phải trả tiền cho việc này. Nói cách khác, ai đó có thể nhấp vào quảng cáo của bạn hàng trăm lần, nhưng bạn sẽ không bị tính phí cho một trăm lần nhấp. Hơn nữa, bạn vẫn có thể xác định hoạt động nhấp chuột đáng ngờ, mặc dù bạn sẽ không bị tính phí cho hoạt động đó và tối ưu hóa hoạt động đó khỏi các chiến dịch để làm sạch báo cáo.

Xác định danh sách vị trí địa chỉ trang web rõ ràng trong  Google Display Network

Cách các chiến dịch trong cuộc kiểm tra này được định cấu hình dựa trên phương pháp tiếp cận loạt mạng trong đó mọi trang web trong Mạng hiển thị của Google đều được nhắm mục tiêu. 

Cách tiếp cận này mang lại phạm vi tiếp cận nhiều nhất, có lợi trong chiến dịch nhắm mục tiêu đến đối tượng. Tuy nhiên, nó cũng dễ bị lừa đảo nhất, vì các trang web lừa đảo hầu như không thể theo dõi được và nó trở thành một trò chơi dai dẳng.

Bằng cách có một danh sách bao gồm các vị trí, địa chỉ web rõ ràng quảng cáo của bạn sẽ chỉ hiển thị trên các trang web đã được xác định cụ thể. Trong trường hợp này,  sử dụng danh sách các vị trí không có hoạt động đáng ngờ nào và lấy đó làm điểm bắt đầu. Từ đó, gian lận có thể được giảm bớt.

Một trong những rủi ro hoặc đánh đổi khi sử dụng danh sách này là bạn sẽ bị giảm quy mô hoặc phạm vi tiếp cận ở một mức độ nào đó. Vì bạn đang cố gắng so sánh đối tượng ở bất cứ nơi nào họ trực tuyến với đối tượng phạm vi bạn muốn tiếp cận tối đa. Nếu bạn không có danh sách vị trí đủ lớn, bạn có nguy cơ phân phối dưới mức. Nhưng điều đó có thể dễ dàng được khắc phục bằng cách mở rộng danh sách vị trí.

Sử dụng mã theo dõi UTM trong URL đích để theo dõi hiệu suất vị trí

Chuyển các biến như vị trí trang web vào URL đích là một phương pháp hay vì nó cho bạn khả năng hiển thị tốt hơn về hiệu suất chiến dịch của mình, cụ thể là ở cấp vị trí. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khả năng báo cáo chi tiết hơn, đặc biệt vì nó liên quan đến hiệu suất sau nhấp chuột.

Một số chỉ số bạn sẽ đạt được, ở cấp độ mỗi vị trí, là tỷ lệ thoát, số trang mỗi lượt truy cập và thời lượng truy cập. Do đó, sẽ dễ dàng hơn trong việc phân tích và tối ưu hóa tránh hoạt động gian lận vì bạn sẽ có khả năng hiển thị đầy đủ về hiệu suất vị trí.

Nếu bạn chọn sử dụng nền tảng bên cầu (DSP) cho các chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh trong tương lai của mình thì: 

Mua nhà cung cấp DSP (nền tảng bên cầu) đáng tin cậy, chẳng hạn như The Trade Desk hoặc Trình quản lý giá thầu DoubleClick

Điều này sẽ mang lại cho bạn sự minh bạch và kiểm soát tốt nhất đối với các chiến dịch hiển thị của mình. Lộ trình DSP cũng sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều lựa chọn hơn về chiến thuật nhắm mục tiêu, nguồn hàng tồn kho và nhà cung cấp dữ liệu. Quan trọng nhất, bạn sẽ có khả năng sử dụng máy chủ quảng cáo của riêng mình.

Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào DoubleClick Ad Exchange (AdX), về cơ bản là phiên bản cao cấp của Google Display Network. Sẽ tốt hơn nhiều để được chấp nhận tham gia AdX với tư cách là nhà xuất bản. Hàng triệu lần hiển thị được yêu cầu, tự nhiên lọc ra hầu hết các trang web dài. Nhưng cách duy nhất để truy cập độc quyền khoảng không quảng cáo AdX – thay vì là một phần của giao dịch mua trên Google Display Network – là thông qua DSP.

Mua máy chủ quảng cáo (dành cho nhà quảng cáo), chẳng hạn như Trình quản lý chiến dịch DoubleClick của Google

Máy chủ quảng cáo của bên thứ ba sẽ cung cấp cho bạn sự chân thực, độc lập khi kiểm tra các chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh. Bất kể bạn thực hiện các chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh của mình ở đâu, máy chủ quảng cáo của bên thứ ba sẽ cho phép bạn tổng hợp hiệu suất và kiểm tra sự khác biệt với bất kỳ nhà xuất bản hoặc nền tảng quảng cáo nào.

Quan trọng nhất, máy chủ quảng cáo của riêng bạn sẽ cho phép bạn làm việc với các công ty xác minh quảng cáo như Integral Ad Science, DoubleVerify hoặc Moat. Nó còn cho phép tự động phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ hoặc đáng ngờ. 

 

Đối với các nhà quảng cáo mới bắt đầu với quảng cáo hiển thị hình ảnh, GDN có lẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu. Đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn đặt giá CPC, vì nó có vẻ ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, như với hầu hết các quảng cáo hiển thị hình ảnh, cần phải cảnh giác để tránh gian lận, đảm bảo an toàn cho thương hiệu và tối ưu hóa mục tiêu hiệu suất của bạn.

Các bài viết liên quan