CÔNG TY TNHH CHACHACHA MEDIA info@chachachamedia.vn

Cập nhật số liệu cho Quảng cáo Video trên Facebook

Các nhà quảng cáo sẽ sớm có thể sử dụng nền tảng đo lường của Moat để xác minh số liệu cho Quảng cáo Video trên Facebook.

quang cao video tren facebook

Các Quảng cáo Video trên Facebook đang được điều chỉnh cách thức đo lường. Facebook cũng đưa ra một số liệu mới, mang lại một giải pháp đo lường của bên thứ ba mới cho các nhà quảng cáo video.

Báo cáo thời gian xem không lặp lại
Quảng cáo Video trên Facebook


Dựa trên phản hồi từ các nhà quảng cáo, Facebook cho biết họ đang thay đổi cách tính toán số lượt xem video 3 giây và 10 giây. Trước ngày hôm nay, các số liệu này đã bao gồm thời gian tích lũy nếu người xem tua lại hoặc xem lại video. Giờ đây, các số liệu về lượt xem video 3 giây và 10 giây sẽ chỉ bao gồm các giây không lặp lại.


“Các doanh nghiệp đã nói với chúng tôi rằng họ muốn hai số liệu này chỉ tính số giây không lặp lại, để đo lường mức tiêu thụ chính xác hơn. Vì vậy, chúng tôi sẽ cập nhật cách chúng tôi tính toán hai số liệu này trên tất cả các báo cáo video trong Trình quản lý quảng cáo và Thông tin chi tiết trang. Để không còn kết hợp các giây xem từ việc tua lại”. Đây là những gì Facebook viết trong thông báo trên blog kinh doanh của mình.

Xác minh số liệu phát quảng cáo Video trên Facebook và Moat mới


Facebook cũng đang tung ra một số liệu phát video mới trong Trình quản lý quảng cáo và Giao diện lập trình ứng dụng. Nhằm phản ánh tốt hơn các lần phát video thực tế so với số lần hiển thị được tính khi một video hiển thị trong News Feed nhưng không được phát.


Bởi vì Facebook cung cấp cho các nhà tiếp thị tùy chọn để đưa hình ảnh thu nhỏ tùy chỉnh vào quảng cáo video nên trong trường hợp video không thể phát. Số lần hiển thị Quảng cáo video trên Facebook được tính bao gồm video quảng cáo được hiển thị nhưng không được phát. (Facebook đã làm rõ rằng một video có thể không phát trong trường hợp người dùng tắt tự động phát hoặc khi điện thoại có pin yếu hoặc kết nối kém). Số liệu phát video mới chỉ tính toán số lần phát thực tế của một video – không hiển thị các video không được phát.

Kết luận về quảng cáo Video trên Facebook

Công ty cho biết các nhà quảng cáo sẽ sớm có tùy chọn sử dụng Moat để xác minh số liệu phát video mới. Là một trong những đối tác đo lường bên thứ ba của Facebook, Oracle Data Cloud’s Moat sẽ sử dụng phương pháp riêng của mình để xác định các lần phát Quảng cáo Video trên Facebook.
Xóa thêm 2 số liệu

Trong khi các nhà quảng cáo Facebook đang đạt được những cách mới để theo dõi và xác minh lượt phát quảng cáo video. Có hai số liệu cụ thể mà họ đã xóa: Số lần xem video 30 giây và tỷ lệ phần trăm video đã xem. Theo Facebook, hai số liệu này đang bị xóa vì chúng dư thừa với các số liệu có sẵn khác và được sử dụng không thường xuyên. Vào tháng Hai, công ty đã xóa 20 số liệu quảng cáo khỏi báo cáo của mình.

Các bài viết liên quan