CÔNG TY TNHH CHACHACHA MEDIA info@chachachamedia.vn

Quảng Cáo YouTube Hiện Đang Tính 10 Giây Cho Một “Tương Tác” Thay Vì 30 Giây Như Trước Đây

Google cho biết thuộc tính mới trong Quảng cáo YouTube sẽ phản ánh tốt hơn vai trò của video trong hành trình của khách hàng trước khi đi đến quyết định mua hàng.

Quang cao Youtube

YouTube thông báo rằng họ đang thay đổi tiêu chí phân bổ đối với Quảng cáo YouTube video Trueview cho hành động. Quảng cáo này được thiết kế cho các nhà quảng cáo tối ưu hiệu suất với đặc trưng là các biểu ngữ kêu gọi hành động hiển thị ngay trên các video quảng cáo đó.

Những điều bạn cần biết về Quảng cáo Cốc Cốc

Điều gì đang thay đổi?

Có hai thuộc tính chính đang thay đổi:

  • YouTube sẽ tính là một “Tương tác” cho bất cứ khi nào người dùng nhấp hoặc xem từ 10 giây trở lên cho quảng cáo TrueView, và các quảng cáo này phải sử dụng tối đa hóa chuyển đổi hoặc đặt giá thầu CPA mục tiêu. Trước đây, thời gian tính là 30 giây.
  • Theo mặc định, một “Chuyển đổi” sẽ được tính khi người dùng thực hiện hành động trên một quảng cáo YouTube trong vòng 3 ngày kể từ khi “Tương tác”. Nếu bạn muốn điều này thay đổi, bạn sẽ phải yêu cầu đại diện Google của mình điều chỉnh. Trước đây, khung thời gian này là 30 ngày.
  • Đối với người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn, YouTube sẽ vẫn chuyển đổi thuộc tính theo thời lượng chuyển đổi mà bạn đã cài đặt (mặc định là 30 ngày).

Tại sao lại có những thay đổi này?

YouTube cho hay, họ thay đổi thời lượng phân bổ mặc định từ 30 giây và 30 ngày thành 10 giây và 3 ngày để phản ánh rõ hơn “Mối quan hệ giữa việc tiếp xúc với video quảng cáo và sự chuyển đổi”.

Nicky Rettke, Quản lý Nhóm Sản phẩm YouTube, viết rằng: “Chúng tôi đã thực hiện các thử nghiệm quy mô lớn để phân tích khối lượng chuyển đổi gia tăng được thúc đẩy bởi quảng cáo TrueView cho hành động dựa trên một loạt các lĩnh vực quảng cáo và loại chuyển đổi”.

Thay đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với các nhà quảng cáo?

Theo Google, thời gian từ tương tác với các quảng cáo YouTube tới chuyển đổi ngắn hơn sẽ có ý nghĩa rút ngắn thời gian cho các chiến dịch CPA mục tiêu và nhiều báo cáo hiện tại.

Tìm hiểu 6 Màu sắc “Thống trị” năm 2019

Các nhà quảng cáo YouTube bị tính phí trên cơ sở tương tác cho quảng cáo TrueView. Nhưng vì chiến dịch TrueView cho các hành động sử dụng mục tiêu tối ưu CPA và Tối đa hóa chuyển đổi, được thúc đẩy tối đa các chuyển đổi ở mức giá mục tiêu do nhà quảng cáo đặt, nên họ sẽ tiếp tục bị tính phí dựa trên số lần hiển thị. Các nhà quảng cáo sẽ cần theo dõi chiến dịch TrueView cho hành động của họ để nắm được tác động của sự thay đổi này tới ngân sách và hiệu suất của mình.

P/s: Câu chuyện này ban đầu nói rằng các nhà quảng cáo sẽ bị tính phí cho mỗi lượt tương tác. Thay đổi này của Quảng cáo YouTube chỉ áp dụng cho các chiến dịch sử dụng “Smart Bidding – Đặt giá thầu thông minh”, do đó, các nhà quảng cáo sẽ bị tính phí dựa trên số lần hiển thị.

Các bài viết liên quan